Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onderzoek doen naar pesten

Thema: HRM en HRD
Rubriek
Artikel
Datum
31 juli 2013
2 minuten leestijd

Pesten is één van de hardnekkige taboes die nog op de werkvloer aanwezig zijn. Onderzoek van Schouten & Nelissen Inzicht laat zien dat pesten op de werkvloer nauwelijks gemeld wordt. Tips om het taboe te doorbreken.

De effecten van pesten zijn voor zowel medewerker als organisatie aanzienlijk. Uit onderzoek van Schouten & Nelissen Inzicht blijkt dat medewerkers die gepest worden minder energie van het werk krijgen. Parallel daaraan neemt de kans op burn-out sterk toe. In teams waar sprake is van veel sociale steun, komt pesten nauwelijks voor.

Sociale controle lijkt dus te helpen! Gepeste medewerkers zijn minder betrokken bij het werk en de organisatie, verzuimen meer en zijn minder productief. Opvallend is dat pesten niet afhangt van opleidingsniveau of leeftijd; medewerkers uit alle lagen van de organisatie kunnen ermee geconfronteerd worden.

Terughoudend

Reden genoeg om pesten op het werk in kaart te brengen en aan te pakken. De praktijk leert echter dat organisaties relatief terughoudend zijn hierbij. Organisaties die wél met het onderwerp aan de slag gaan, verbinden het aan gezondheidsonderzoeken. Terwijl het geen gezondheidsthema is, maar juist een thema dat dichtbij de medewerker en de werkbeleving staat.

3 sleutelwoorden

Sleutelwoorden bij het uitvoeren van onderzoek naar pestgedrag op de werkvloer zijn: vertrouwen, draagvlak en integriteit. Het is zaak een proces neer te zetten waar alle belanghebbenden zich in kunnen vinden. Start met het creëren van draagvlak binnen de organisatie.

Betrek alle partijen: OR, leiding, management. Stel vragenlijsten op in samenspraak met de organisatie, zodat medewerkers zich herkennen in de vraagstellingen. En benadruk de vertrouwelijkheid van het onderzoek. Verschaf medewerkers continu informatie over het doel, de richting en de mogelijkheden van het onderzoek.

Direct na afloop van het onderzoek een terugkoppeling geven, helpt hierbij. In die terugkoppeling kunnen medewerkers oplossingen geboden worden om met eventuele problemen aan de slag te gaan. Bied parallel daaraan een handvat aan leidinggevenden om over het thema in gesprek te gaan. Gesprekken tussen medewerker en leidinggevende zijn essentieel.

Valkuil

De grote valkuil van het doen van onderzoek, is dat het een doel op zich wordt. Terwijl het juist belangrijk is dat resultaten en aanbevelingen door iedereen worden opgevolgd. Stel daarom heldere, haalbare doelen waar zowel medewerkers, leidinggevenden als het management verantwoordelijkheid voor nemen.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen