Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

7 tips voor vitale en bevlogen zorgprofessionals

Thema: Vitaliteit en stress
Rubriek
Blog
Datum
28 november 2018
2 minuten leestijd

Met onze actieteamaanpak hielpen we zorginstellingen om hun werkklimaat te verbeteren. Deze 7 tips helpen zorgprofessionals om vitaal en bevlogen te blijven in hun werk.

#1 Van cliënt- naar relatiegericht werken

De ‘cliënt centraal’ is vaak het uitgangspunt in de missie van zorginstellingen. In de praktijk is dat dat lastig. Want welke cliënt zet je dan centraal? 100 cliënten, 100 wensen. Mantelzorgers en familieleden nog niet meegerekend. Laat zorgprofessionals daarom meer relatiegericht werken. Maak verschillende belangen bespreekbaar. Met alle betrokkenen. En maak dan de balans op. Uiteindelijk kom je samen tot eerlijke verdeling van energie en aandacht.

#2 Waarom? Daarom

Zorgprofessionals zijn gewend om te handelen op basis van wat vooraf is afgesproken voor een bewoner. Naar de reden van die afspraak of aanpak vragen zij niet meer. Dat maakt evaluatie van afspraken lastig. Stel daarom vaker de vraag: waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Met het team en met de bewoners. Het resultaat: een effectieve en efficiënte werkomgeving.

#3 Focus op het team

Zorgprofessionals hechten veel waarde aan teamtrots. Dat betekent dat zij graag werken in een sterk team dat handelt volgens dezelfde visie. Zorg daarom voor collectieve competentieontwikkeling. Denk aan competenties als feedback geven/ontvangen. En ook complimenten geven. Oog voor elkaars kwaliteiten is van onschatbare waarde. Uitgangspunt is de positieve intentie. Alle collega’s willen hun werk goed doen.

#4 Stimuleren van onderlinge dialoog

Leidinggevenden zijn belangrijke ondersteuners. Bijvoorbeeld als rollen veranderen. Zij bepalen de globale inhoud van de rol. Maar creëren ook ruimte voor medewerker om de rol vorm te geven. En als het team up and running is, moeten zij de vrijheid krijgen. Om te ontdekken, te falen en successen te behalen. Komt een team er niet uit? Dan neemt de leidinggevende beslissingen niet over. Hij/zij stelt vragen en stimuleert zelfreflectie

#5 Geef nieuw gedrag de tijd

Bij de implementatie van nieuwe werkwijzen is het belangrijk om ook daarna vinger aan de pols te houden. Nieuw gedrag heeft tijd nodig om te ontwikkelen. En juist als medewerkers een tijd op een nieuwe manier werken, ontstaan er nieuwe leervragen. Ook belangrijk: betrek zoveel mogelijk groepen medewerkers. Dus zeker ook zorgassistenten en gastvrouwen. Als het gaat om interactie en relatieopbouw met bewoners, spelen zij immers een grote rol.

#6 Blijf leren stimuleren

Zorgmedewerkers vinden het vooral belangrijk om wat ze leren direct te kunnen toepassen in de praktijk. Zorg daarom voor goede coaches. Zij zijn van onschatbare waarde. Zorgprofessionals kunnen met leervragen bij hen terecht. Zo wordt leren tijdens het werk veel beter mogelijk. Benut hierbij ook expertise van andere disciplines uit de organisatie. Neem de tijd om te leren van elkaars handelingsrepertoire. En elkaars kennis van bewoners.

#7 Maak eigen regie mogelijk

Medewerkers die zelf regie kunnen nemen op hun werkdruk ervaren verschillende positieve effecten. Wie zelf keuzes maakt en prioriteiten stelt, denk na over de consequenties van gedrag. Wat is écht belangrijk om op dat moment voor een bewoner te doen? Niet domweg ‘lijstjes afvinken’, maar doen wat echt betekenisvol is. Betekenisvol werk geeft meer werkplezier. En dat straalt uit op zowel bewoners als op collega’s. Werkdruk wordt dan beter behapbaar.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat Schouten Research kan betekenen voor jouw organisatie? Informeer geheel vrijblijvend naar onze Researchmogelijkheden.

VRAAG ADVIES AAN

Gerelateerde artikelen