Denk groot en doe klein: pak werkstress en ongewenst gedrag aan

S&N & Realise Smal

Verzuim als gevolg van werkstress en ongewenst gedrag kost jaarlijks 2,7 miljard euro. In samenwerking met het ministerie van SZW heeft Realise 20 organisaties ondersteund bij het aanpakken van dit probleem.

Zorgorganisatie ORO was een van die organisaties, en heeft met het Actieteam Goed en Gezond Werken werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer aangepakt. Het doel was om kwetsbare mensen gelukkig te maken door eerst hun eigen medewerkers gelukkig te laten zijn. 

Saskia Bakermans, Teammanager Kennis & Behandeling bij ORO, zag deze deelname als een kans om haar medewerkers in hun kracht te zetten, vooral omdat ze merkte dat haar team worstelde met de veranderingen in de zorgsector. De financieringssystemen zijn veranderd, zelfsturende teams zijn ingevoerd en er wordt meer flexibiliteit verwacht, wat resulteerde in een hoge werkdruk.

Het Actieteam werkte samen met medewerkers om concrete acties te ontwikkelen, deze uit te voeren en te ontdekken wat in de praktijk effectief was. Realise voerde voorafgaand aan het traject een analyse uit, waaronder een snelle beoordeling onder medewerkers. Het hele traject duurde vier tot zes maanden en omvatte vier bijeenkomsten van het actieteam.

Saskia benadrukt het belang van de bottom-up benadering, waarbij medewerkers zelf oplossingen aandroegen voor hun problemen. Dit bevorderde hun eigen kracht en verbeterde de samenwerking binnen het team, wat uiteindelijk leidde tot betere zorg en tevredenheid onder cliënten. Ze hoopt dat het succes van dit initiatief andere delen van de organisatie zal inspireren om op dezelfde manier te handelen, waardoor de gehele organisatie kan profiteren van een positieve werkomgeving en goede zorgverlening.

Meer weten hierover?

Meer weten over hoe ORO werkstress en ongewenst gedrag heeft aangepakt en hoe dit heeft bijgedragen aan een positieve werkomgeving en goede zorgverlening?

Je leest het op de website van Realise
Alle Schouten & Nelissen websites
Alle Schouten & Nelissen websites