Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Shutterstock 565936849

wat wij belangrijk vinden

De oprichter van Schouten&Nelissen, Jan Schouten, had in 1983 al de visie dat iedereen gelijke toegang tot ontwikkelingsmogelijkheden moest krijgen om sterk genoeg te kunnen zijn om voor zijn of haar rechten op te komen. Hij gaf daarom gratis assertiviteitstrainingen op de Nederlandse televisie aan iedereen die dat wilde. Dat gevoel van gelijke kansen bieden zit ruim 40 jaar later nog steeds in de organisatie.

Voor ons is het belangrijk, dat de manier waarop wij ondernemen bijdraagt aan het welzijn van onze eigen mensen, de mensen die wij trainen en coachen, en de mensen in de maatschappij. Wij hechten waarde aan de zorg voor een goede work-life balance, en sturen op diversiteit en inclusiviteit. Een paar keer per jaar voeren wij scans uit om de tevredenheid en de behoeftes van onze medewerkers in kaart te brengen.

Daarnaast is het voor ons belang dat we kwetsbare volwassenen en kinderen ondersteunen en onze klanten en levaranciers helpen hun duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

Shutterstock 671068768

we zorgen voor de mensen én de planeet

Daarnaast voelen wij de zorg voor onze planeet en kopen daarom zo duurzaam mogelijk in. We scheiden afval, gebruiken groene energie en we proberen zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Met onze hybride leervormen proberen we ook zo efficiënt mogelijk het aantal reisbewegingen in de leerprogramma’s te beperken. Onze thuiswerk-faciliteiten en onze mobiliteitsregeling bieden de mogelijkheid dat zo goed mogelijk te organiseren. Wij proberen zo onze ecologische en CO2 footprint zo klein mogelijk te maken. Wij voeren een intensieve stakeholder dialoog om voortdurend onze MVO-performance te toetsen

Om de performance op ons MVO-beleid te meten en voortdurend te verbeteren is een MVO-managementsysteem ingericht en wij worden ook extern gecertificeerd door Ecovadis. Er zijn meer dan 50 People-Planet-Profit KPI’s waarover gerapporteerd wordt. Wij ondersteunen ook een aantal United Nations Sustainable Development Goals.

Wij zijn zeer ambitieus in het naleven van onze value statements:

  • Wij leveren een netto positief resultaat aan de wereld om ons heen
  • Wij streven een excellent werkgeverschap na en hebben aandacht voor onze ecologische footprint;
  • Wij willen sociaal en maatschappelijk waarde toevoegen voor onze klanten en hun medewerkers wanneer zij op ons vertrouwen om zich verder te ontwikkelen
  • Wij stimuleren onze waardeketen om vooruitstrevend te zijn en te innoveren met duurzaamheid

Wat doen we nu?

2010
Het MVO beleid is concreet geformuleerd en vertaald naar resultaten op het gebied van mens, milieu en kwaliteit
2019

Het eerste Ecovadis Zilver Certificaat werd behaald.

Een zeer uitgebreid scala aan faciliteiten voor de medewerker om zijn/haar/die ontwikkeling te ondersteunen vanaf het moment van onboarding tot en met een levensfase programma tijdens je carrière
Veel aandacht voor milieu met duurzame energie, afval scheiden, en het energie zuinig maken van de gebouwen
2023

Opzetten van werkgroepen bestaande uit medewerkers om initiatieven te verzamelen en uit te voeren.

Welke initiatieven staan er al op het programma? 

  • Bijdrage en initiatieven aan maatschappelijke doelstellingen
  • Implementeren ISO26000
  • Duurzaam inkopen
  • MVO-werkgroep verder inrichten
  • Een betere afspiegeling van de maatschappij worden
  • De lat weer een niveau hoger leggen.

Wat zijn de trends? 

De druk op mensen, zowel in de privésfeer als professioneel, wordt steeds groter. Diverse crises zoals eerste de financiële crisis, COVID natuurlijk en recentelijk de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energie- en vluchtelingen crisis alsmede de grote verandering die plaatsvinden door de klimaatverandering worden door velen gevoeld. De schaarste aan personeel in alle bedrijfstakken vergoot de druk op individuele medewerkers.

Daarom is er extra aandacht voor well being, stress management, voortdurend nieuwe vaardigheden leren, nieuwe leiderschapsprogramma’s en organisatiecultuur. De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen binnen bedrijven.

In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstof- en energieprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven.

Door COVID versneld, zijn er nieuwe vormen van werken en leren ontstaan die breed geïmplementeerd zijn bij organisaties. Dat heeft ook zijn consequenties gehad voor ons bedrijf en de manier waarop mensen helpen in hun kracht te staan. Onze klanten vragen ook steeds explicieter om onze MVO-visie. Het is super interessant voor ons om voortdurend nieuwe manieren van gedrags- en cultuurverandering te ondersteunen met zowel technische, als didactische, als psychologische innovaties. Gekoppeld aan het verduurzamen van onze eigen processen en die bij onze klanten.

Alle Schouten & Nelissen websites
Alle Schouten & Nelissen websites