Intimidatie meest voorkomende vorm ongewenst gedrag
op werk

Realise Beeld Thema Sociale Veiligheid SN

Ruim een vijfde werknemers ervaart onveilige werkomgeving

Uit een analyse onder 48.000 werknemers, uitgevoerd door Realise, het hr-onderzoeks- en adviesbureau van Schouten & Nelissen, blijkt dat iets meer dan twintig procent van de werknemers in de afgelopen drieënhalf jaar te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag van collega’s en/of leidinggevenden. Klachten met betrekking tot intimidatie komen hierbij het vaakst voor. Het onderzoek, dat verschillende sectoren omvat, wijst uit dat geweld de minst voorkomende vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer is.

De percentages van medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zijn gedurende de afgelopen jaren rond de 20 procent stabiel gebleven. Van 2018 tot 2023 gaf ongeveer één op de acht werknemers aan intimidatie te hebben ervaren. Een iets kleiner deel heeft te maken gehad met pestgedrag. Ongeveer 5 tot 7,5 procent van de werknemers meldde discriminatie-ervaringen. Wat betreft seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft tussen de 2,5 en 6 procent van de werknemers hiermee te maken gehad gedurende de afgelopen vijf jaar, terwijl tussen de 0,25 en 3,5 procent slachtoffer was van (verbaal) geweld. Vooral in deze laatste twee categorieën is er een opvallende toename waargenomen over het afgelopen halfjaar.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je hier terecht.
Alle Schouten & Nelissen websites
Alle Schouten & Nelissen websites