Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Praktische informatie Masters

Van wetenschap naar werkpraktijk


Onze Masters en Mastermodules zijn stuk voor stuk interactief opgebouwd. In groepen van maximaal 20 deelnemers ga je samen met een hoogleraar of universitaire docent aan de slag om jouw theoretische achtergrond te verdiepen – met een praktische insteek. Daarbij stimuleren we dat je situaties uit je dagelijkse praktijk als oefenstof gebruikt, zodat je de opgedane kennis meteen kunt toepassen. Met onze senior trainers train je je communicatieve- en beroepsvaardigheden. Daarnaast is tijd en aandacht ingeruimd voor reflectie op jouw persoonlijke ontwikkeling in jouw professioneel functioneren.

Master Human Development en Kwaliteitsmanagement

Kijk hier voor de Master Bedrijfskunde

Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende gunstige financieringsmogelijkheden. Daarnaast bieden wij drie verschillende betaalopties voor een volledige master:

 • Je betaalt in één keer en ontvangt €2.000 korting. Je betaalt in totaal €22.500 voor je master en géén kosten voor thesisbegeleiding.
 • Je betaalt in twee keer en ontvangt €1.500 korting. Je betaalt in totaal €23.000 voor je master: 2x €10.500 per 3 modules + €2.000 thesisbegeleiding (Onderzoek in organisaties).
 • Je betaalt in zes keer en ontvangt geen korting. Je betaalt in totaal €24.500 voor je master: 6x €3.750 per module + €2.000 thesisbegeleiding (Onderzoek in organisaties).

Geaccrediteerd en BTW vrij

De master Human Development en de master Kwaliteitsmanagement zijn NVAO geaccrediteerd en zodoende BTW vrijgesteld. De hiervoor genoemde prijzen zijn inclusief inschrijfgeld, arrangementskosten, gebruik van de leeromgeving, online bibliotheek en één tentamen en één hertentamen. Alleen de studieboeken, ca. €125 per module, zijn niet inbegrepen bij de prijs. Studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Toelatingseisen

Om de kwaliteit tijdens de opleiding te borgen hanteren we toelatingseisen. Met een HBO- of bachelordiploma heb je automatisch toegang tot de masters en mastermodules. Heb je deze niet? Dan is er de mogelijkheid om de toelatingsprocedure te doorlopen. De studiebegeleider bekijkt dan of je op basis van elders verworven capaciteiten kunt instromen en geldt de regel dat je de eerste mastermodule met een voldoende dient af te ronden.

Vrijstellingen

Heb je het gevoel dat je de stof uit een mastermodule al beheerst en heb je een getuigschrift op masterniveau waar dit uit blijkt? Dan is het mogelijk om drie maanden voor aanvang van de mastermodule een vrijstelling aan te vragen. In jouw vijstellingsverzoek geef je aan voor welke mastermodule je vrijstelling wilt en op basis van welke NVAO-geaccrediteerde master (of onderdeel daarvan) je de aanvraag doet. Verder moet jouw vrijstellingsverzoek voorzien zijn van de volgende informatie:

 • Een kopie van het getuigschrift met cijferlijst (maximaal 5 jaar oud)
 • Inhoud, literatuur en leerdoelen van de gevolgde opleiding
 • Aantal ECTS van de gevolgde opleiding
 • De gemaakte eindopdracht
 • De beoordeling (incl. beoordelingscriteria) van de gemaakte eindopdracht

Wij zullen naar aanleiding van jouw vrijstellingsverzoek contact opnemen en deze met je bespreken. Mocht je naar aanleiding van dit gesprek besluiten tot het officieel indienen van een vrijstellingsaanvraag, dan zullen wij het aanvraagproces starten bij de Examencommissie. Je hoort dan binnen zes weken of je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor de betreffende mastermodule.

 • Binnen de master Human Development en Kwaliteitsmanagement kan voor maximaal drie mastermodules een vrijstelling worden verleend.
 • Voor een masterprogramma (bestaande uit drie mastermodules) kan voor maximaal 1 mastermodule een vrijstelling worden verleend.

De kosten voor het in behandeling nemen van een vrijstellingsaanvraag bedragen € 500.

Diploma

Na geslaagde afronding van je master, ontvang je twee officiële geschriften:

 • Getuigschrift: je officiële diploma met vermelding van de mastergraad Master of Arts (MA).
 • Supplement: officiële bijlage bij je diploma met een overzicht van alle onderdelen van het masterexamen onder vermelding van 60 behaalde ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), het systeem voor toekenning van studiepunten in het hoger onderwijs.

Indien je enkel examen hebt gedaan voor een mastermodule en deze met goed resultaat hebt afrond, ontvang je een deeldiploma met 8 ECTS.

Judicia cum laude

Aan de uitslag van het masterexamen kan het judicium ‘met lof’ (cum laude) worden toegekend. Dit wordt vermeld op het getuigschrift. Je bent cum laude geslaagd als:

 • Je beoordeling van de Masterthesis minimaal 8,0 is;
 • Je gemiddelde van alle cijfers van de afzonderlijke modules samengenomen minimaal 8,0* is;
 • Je elke module hebt afgesloten met minimaal 7,0;
 • Je cijfers allemaal zijn behaald tijdens de 1e tentamenkans;
 • Je doorlooptijd voor de Master als geheel maximaal 4 jaar is;
 • Je maximaal voor 2 modules vrijstelling hebt gehad (16 ECTS).

* Indien er meerdere cijfers per module worden gegeven dan wordt een gemiddelde berekend van de deelresultaten (zonder weging van zwaarte van de afzonderlijke onderdelen van de module)

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding word je begeleid door een studiebegeleider, jouw eerste aanspreekpunt voor je studievoortgang en studieplanning. In een intakegesprek voor aanvang van je opleiding maak je kennis met jouw studiebegeleider en bespreek je je verwachtingen, studiepad, persoonlijk leerplan en eventuele onderwerpen voor de masterthesis.

Presentie

Wij registreren aanwezigheid en adviseren bij ten minste 85% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn, ook gezien de interactiviteit van de bijeenkomsten en het belang van ervaringsleren. Dat betekent dat je maximaal één bijeenkomst per mastermodule kunt missen.

Bibliotheek

Naast de verplichte literatuur zul je mogelijk andere literatuur gaan gebruiken, al dan niet op aanbeveling van de docent. Wij adviseren om lid te worden van een (Universiteits)bibliotheek. Je hebt dan ook online toegang tot bronnen. 

Tentamens

Je sluit iedere mastermodule af met een tentamen. Afhankelijk van de mastermodule geldt een van de 3 tentamenvormen: een schriftelijk examen, een paper of portfoliotoets. De mastermodules kunnen in 2,5 jaar tot 5 jaar tijd worden gestapeld tot een volledige master.

Master Bedrijfskunde

Accreditatie

De accreditatie voor onze nieuwe master Bedrijfskunde en de bijbehorende mastermodules is in aanvraag bij de NVAO.

Kosten

De op de opleidingspagina genoemde prijzen zijn inclusief inschrijfgeld, arrangementskosten, gebruik van de leeromgeving, online bibliotheek en één toets. Studiekosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar

Toelatingseisen

Om de kwaliteit tijdens de opleiding te borgen hanteren we toelatingseisen. Met een hbo- of bachelordiploma heb je automatisch toegang tot de master en mastermodules. Heb je deze niet? Dan is er de mogelijkheid om de toelatingsprocedure te doorlopen. De studiebegeleider bekijkt dan of je op basis van elders verworven capaciteiten kunt instromen en geldt de regel dat je de eerste module met een voldoende dient af te ronden.

Vrijstellingen

Heb je het gevoel dat je de stof uit een master module al beheerst en heb je een getuigschrift waar dit uit blijkt? Dan is het mogelijk om drie maanden voor aanvang van de master-module een vrijstelling aan te vragen. In jouw vrijstellingsverzoek geef je aan voor welke master-module je vrijstelling wilt en op basis van welke NVAO-geaccrediteerde master (of onderdeel daarvan) je de aanvraag doet. Verder moet jouw vrijstellingsverzoek voorzien zijn van de volgende informatie:

 • een kopie van het getuigschrift met cijferlijst (maximaal 5 jaar oud);
 • inhoud, literatuur en leerdoelen van de gevolgde opleiding;
 • aantal ECTS van de gevolgde opleiding;
 • de gemaakte eindopdracht;
 • de beoordeling (incl. beoordelingscriteria) van de gemaakte eindopdracht.

Wij nemen naar aanleiding van jouw vrijstellingsverzoek contact met je op om het verzoek met je te bespreken. Mocht je naar aanleiding van dit gesprek besluiten tot het officieel indienen van een vrijstellingsaanvraag, dan zullen wij het aanvraagproces starten bij de Examencommissie. Je hoort dan binnen zes weken of je in aanmerking komt voor een vrijstelling voor de betreffende module.

Voor een opleidingsfase of masterprogramma kan voor maximaal 1 tentamen vrijstelling worden verleend.

De kosten voor het in behandeling nemen van een vrijstellingsaanvraag bedragen € 500.

Studiebegeleiding

Tijdens de opleiding word je begeleid door een studiebegeleider, jouw eerste aanspreekpunt voor je studievoortgang en studieplanning. In een intakegesprek voor aanvang van je opleiding maak je kennis met jouw studiebegeleider en bespreek je je verwachtingen, je studiepad en je persoonlijk leerplan.

Presentie

Wij registreren aanwezigheid en adviseren je bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, ook gezien de interactiviteit van de bijeenkomsten en het belang van ervaringsleren. Je mag maximaal één bijeenkomst per module missen.

Bibliotheek

Naast de verplichte literatuur zul je mogelijk andere literatuur gaan gebruiken, al dan niet op aanbeveling van de docent. Wij adviseren om lid te worden van een (universiteits)bibliotheek. Je hebt dan ook online toegang tot bronnen.

Toets

Je sluit iedere mastermodule af met een tentamen in de vorm van een praktijkopdracht.

Certificaat

Voor de Master Bedrijfskunde en de bijbehorende modules ontvang je totdat de accreditatie is toegekend door de NVAO een certificaat van Schouten & Nelissen University of Applied Sciences met 5 ECTS.

Vragen of advies nodig?

Klik op onderstaande links om hulp te ontvangen

Ditty van der Elst

Opleidingsadviseur