Dr. Jos Roemer

Dr. Jos Roemer heeft theologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1986). Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van van alcohol educatie in een ethisch en religieus kader. Op dit moment is hij coördinator bij het PhD programma van de Complexity Group aan de Open Universiteit, werkt hij als onafhankelijke consultant in het primair onderwijs en is hij trainer en programma manager bij het Centrum van Management en Complexiteit. Hij is bijzonder geïnteresseerd in het constitutionele aspect van ons onderwijsbestel (art. 23 GW). Kernbegrippen zijn onderwijsmanagement, schoolidentiteit, leiderschap en complexiteit. Jos Roemer verzorgt samen met o.a. Prof. Dr. Nol Groot en Prof. Dr. Thijs Homan de leergang Leiderschap en Complexiteit en de masterclass Leiderschap en Complexiteit.

"Ik weet pas wat ik vind als ik hoor wat ik zeg."