Mr. Kim Richel

Mr. Kim Richel studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft als jurist en manager gewerkt bij de Overheid en in het bedrijfsleven waar zij haar kennis van conflicten binnen organisaties heeft opgedaan. Vandaag de dag is ze werkzaam als MfN registermediator, trainer, coach en senior consultant bij Dialogue BV. Haar specialisatie betreft mediation, conflictmanagement in organisaties en conflict coaching. Ze heeft enkele publicaties achter haar naam staan, waaronder “Mediation in het onderwijs, evaluatierapport van de pilot met mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen bij Onderwijsgeschillen” (2014). Kim Richel geeft les in de module Mediation. Deze module kan losstaand of geïntegreerd in de master Human Development worden gevolgd.

'Ik gun iedereen een mediationopleiding. Het is puur persoonlijke ontwikkeling. Het verrijkt je leven in al zijn facetten.'