• (1 ervaringen)

Master Kwaliteitsmanagement

 • Gefundeerd advies aan de organisatie over strategische kwaliteitsvraagstukken
 • Begeleid veranderingen en verbeteringen soepel en slagvaardig
 • Studeren in je eigen tempo met een modulaire opbouw
Aanmelden binnen 3 minuten!

De training incompany volgen? Meer informatie

Overzicht

Voor een wetenschappelijke verdieping in je carrière

Voor wie?

Voor jou als kwaliteitsmanager ligt de lat hoog. Jij wilt processen en samenwerking binnen je organisatie zo efficiënt mogelijk laten verlopen. En je deskundigheid en competenties naar een hoger niveau brengen. Zodat jij niet alleen zelf – als adviseur of kwaliteitsmanager binnen een organisatie – beter presteert, maar ook de organisatie soepeler en efficiënter functioneert.

Informatie omtrent COVID-19

Gelukkig worden de maatregelen rondom het coronavirus langzaam maar zeker versoepeld. Ons masteronderwijs valt onder het hoger onderwijs. Gedeeltelijke versoepeling voor klassikaal hoger onderwijs en universiteiten wordt momenteel onderzocht door de Rijksoverheid. Hierover wordt spoedig een besluit genomen. Tot die tijd wordt ons masteronderwijs online gegeven via een virtual classroom: www.sn.nl/opleidingen/virtual-classroom. We gaan er vanuit dat je in september weer klassikaal kunt starten met je masteropleiding. Schrijf je dus gerust in, want de opleiding gaat altijd door. Heb je nog vragen? Bel (0418) 682 800 of mail advice@schoutenuniversity.com. We zitten voor je klaar.

Download brochure - PDF

Je resultaten na Master Kwaliteitsmanagement

 • Je draagt de NVAO-geaccrediteerde titel Master of Arts.
 • Je bent in staat om constructief-kritisch naar kwaliteitsmanagement te kijken
 • Je hebt verschillende perspectieven op kwaliteitsmanagement
 • Je hebt je visie, deskundigheid en competenties als professional verbeterd
 • Je kunt organisaties beter adviseren over verandering en verbetering
Programma

Dit ga je leren in Master Kwaliteitsmanagement

In deze master ontwikkel je een gedegen wetenschappelijke basis. Je maakt kennis met verschillende perspectieven op het vak van kwaliteitsmanagement. Zo kun je jezelf een goed beeld vormen van de mogelijkheden voor verbetering van de processen binnen je organisatie. Bovendien leer je die verbeteringen soepel door te voeren. Zowel de zachte als de harde kant van kwaliteitsmanagement komt aan bod. De master bestaat uit 6 modules, een praktijkonderzoek en een thesis. Je doorloopt deze master in minimaal 2,5 jaar en maximaal 5 jaar.

De master kent opstart momenten in januari, april en september. Na inschrijving wordt een persoonlijk studiepad met jou afgestemd die zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De basis van kwaliteitsmanagement
 • De inrichting van kwaliteitsmanagement
 • Inzicht in kwaliteit en risico's: feiten en cijfers
 • Systematisch verbeteren en innoveren
 • Onderzoek in organisaties
 • Keuze module uit de Master Human Development

Programma

Intake

Doelstellend gesprek

In een persoonlijk gesprek met je studiebegeleider bespreek je jouw achtergrond, motivatie en wederzijdse verwachtingen. Je formuleert samen je leerdoelen en bespreekt op welke manier je de training het beste kunt volgen.

Programma

Collegedagen

Doordat de Master Kwaliteitsmanagement modulair is opgebouwd, kun je zelf jouw studietempo bepalen. De opleiding bestaat uit een persoonlijk doelstellend gesprek, 6 modules met een minimale doorlooptijd van 2,5 jaar en 1 thesis.

Een mastermodule bestaat uit 7 collegedagen met een doorlooptijd van 14 weken. Je tijdsinvestering is circa 16 uur aan zelfstudie per week (inclusief collegedagen). Je kunt drie keer per jaar starten met de master: in januari, april en september.

Je kunt de modules maximaal 5 jaar combineren tot een complete master. Een complete master bestaat uit 60 ECTS: 48 ECTS voor de modules en 12 ECTS voor de thesis.

Module 1 t/m 6, colleges 1 t/m 7:

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur
Onderwerpen

Basis van kwaliteitsmanagement

Je verdiept je in de belangrijkste concepten en theorieën van kwaliteitsmanagement. Je schept orde in de veelheid van benaderingen en krijgt een goed beeld van het belang voor je eigen organisatie. Ook ontwikkel je een constructief-kritische blik op het vak. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Inrichting van kwaliteitsmanagement

Welke voorwaarden zijn een must voor succesvol kwaliteitsmanagement? In deze module zet je de stap van strategie naar uitvoering. Je leert bijvoorbeeld over geldende wet- en regelgeving, inrichting, besturing, cultuur en leiderschap. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Inzicht in kwaliteit en risico's

Je verdiept je in de verschillende technieken voor kwaliteitsmeting en -monitoring. Je krijgt inzicht in resultaten en hun onderlinge verbanden. Zo kun je gerichter verbeterbeslissingen nemen in je eigen praktijk. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Systematisch verbeteren en innoveren

In deze module verdiep je je in de belangrijkste concepten en theorieën van verbetermanagement. Je leert wanneer je welke techniek kunt inzetten. Ook gaan we in op de verschillen tussen verbeteren, innoveren en ontwerpen en de dilemma's die daar bij horen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

De mensfactor van kwaliteitsmanagement (keuzemodule)

Met de nodige 'technische' kennis op zak is het nu aan jou hoe je de menskant van kwaliteitsmanagement wilt uitdiepen. Je kunt kiezen uit 4 modules:

 

Onderzoek in organisaties

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek en dataverwerking. Je leert op een verantwoorde manier te rapporteren over je bevindingen en sluit de module af met een onderzoeksopzet voor je eigen thesis. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Masterthesis

Je voert zelf onderzoek uit onder begeleiding van jouw persoonlijke thesisbegeleider en schrijft een methodologisch verantwoorde masterthesis. Hierna ken je de verschillende benaderingen en technieken voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Je onderzoeksresultaten kun je bovendien schriftelijk en mondeling helder overbrengen.

Groepsgrootte

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze masteropleiding is 20 deelnemers.

Afronding

Diploma en Mastergraad

Elke module wordt afgesloten met een toets, waarbij je de stof integraal op jouw eigen praktijk toepast. Wanneer je een voldoende resultaat behaalt, ontvang je een deeldiploma van Schouten University of Applied Sciences. Wanneer je alle modules en de thesis succesvol hebt afgerond, ontvang je de mastergraad en mag je de titel MKM voeren (Master in KwaliteitsManagement).

Investering

Investering

Master

Jouw investering in deze master bedraagt € 22500,00. Een losse mastermodule kost € 3.750,00. Hierover wordt geen btw berekend. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Studiemateriaal

De kosten voor het studiemateriaal zijn niet bij de prijs inbegrepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van je studieboeken (ca. € 125,00 per module). Voor de start van de module ontvang je een modulebeschrijving inclusief literatuurlijst. De kosten voor studiemateriaal staan ook niet vermeld op de factuur. Je kunt ze eventueel apart declareren bij je werkgever. Colleges zijn in het Nederlands. De literatuur kan naast Nederlands ook in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet tijdens de collegedagen, zijn bij de prijs inbegrepen.

Betaalwijze

Na ontvangst van je aanmelding versturen we de factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan maar uiterlijk voor aanvang van de training/opleiding.

Ervaringen

Ervaringen

Schrijf jouw beoordeling

Beoordeling

Vul je volledige naam in
Vul een correct emailadres in

Locatie

Wat zijn je ervaringen

Klantverhaal

Ben de Backker over de Master Kwalititeitsmanagement

Als je nieuwe verantwoordelijkheden krijgt moet je je inwerken. Je leest je in en laat je bijpraten. Levert dat onvoldoende op? Dan volg je een cursus of training. Of je pakt het nóg steviger aan, zoals Ben de Backker (61). Hij volgde de Master Kwaliteitsmanagement.

Toen Ben als kwaliteitsmanager van Atos verantwoordelijk werd voor een divisie, kreeg hij behoefte aan meer kennis. Hij besloot zich in te schrijven voor een volwaardige masteropleiding met het accent op toegepaste wetenschap. Qua niveau vergelijkbaar met een universitaire of hbo-studie. Doorlooptijd: 2,5 tot 5 jaar. Ben slaagde met vlag en wimpel en mag nu de mastertitel MKM voeren.

Diepgang

‘Ik werk sinds 2000 op het terrein van kwaliteitsmanagement bij IT-dienstverlener Atos. Dit betekent dat ik Atos help om haar doelen te realiseren en de IT-diensten te leveren volgens de afspraken die ze met de klant heeft gemaakt. En deze waar mogelijk te verbeteren. Zes jaar geleden werd ik verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement in de divisie Infrastructure & Data Management van Benelux & The Nordics. Ik kreeg nieuwe taken die het noodzakelijk maakten dat ik weer ging studeren.’

Ontbrekende kennis verwerven

‘Een voorbeeld van zo’n nieuwe taak: we moesten op grond van onze halfjaarlijkse klanttevredenheidsmeting besluiten wat we dienden te verbeteren in onze dienstverlening. Een proces van meten en verbeteren waarvoor ik verantwoordelijk werd. Maar om te bepalen wélke verbeteringen nodig waren, moest ik de theorieën en concepten kennen die aan procesverbetering ten grondslag lagen. Die kennis had ik onvoldoende. Dit is een van de nieuwe taken die mij inspireerden om weer te gaan studeren.

Ik zocht een opleiding waar ik de ontbrekende kennis kon verwerven. Dat werd aanvankelijk een van de modules van de Master Kwaliteitsmanagement. Toen bleek hoe goed deze aansloot bij mijn behoefte, heb ik later ook de andere modules gevolgd.’

Preferred supplier

‘Ik besloot deze master te volgen bij Schouten & Nelissen. Voor mij was dat een logische keuze omdat dit een preferred supplier van Atos is. Maar ook omdat de Master Kwaliteitsmanagement alleen bij deze opleider zes modules telt. Nergens anders is deze studie zo uitgebreid. Overigens volgde ik eerder al vier of vijf opleidingen voor andere kennisgebieden bij Schouten & Nelissen. Telkens tot mijn volle tevredenheid.

De modules in mijn masterstudie behandelden een breed palet aan onderwerpen die voor de nodige verdieping zorgden. Aan het eind van elke module was er niet alleen een tentamen maar schreven we ook een of twee ‘papers’. Ik vond die papers’ een goede voorbereiding op de thesis die we ter afsluiting van de masteropleiding moesten opleveren.’

Eigen praktijkvoorbeelden

‘Tijdens de opleiding kregen we verschillende lesvormen aangeboden. Variërend van klassikale colleges en discussiegroepen tot oefengroepen en rollenspellen. Vaak werkte ik samen met medestudenten. Inspirerend en leerzaam!

Kenmerkend was dat we eigen praktijkvoorbeelden mochten inbrengen. Als voorbereiding op de colleges kregen we, vertaald naar mijn bedrijf, bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat is de positie van Atos volgens het Nederlandse INK-model? Hoe kunnen we de factoren in kaart brengen die de kwaliteit van onze dienstverlening het meest negatief beïnvloeden? In welke mate doet Atos aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?’

Waardevolle colleges

‘Ik vond de colleges over klanttevredenheid en de achterliggende theorie waardevol. Ik heb veel geleerd over het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, het bepalen van een steekproefgrootte en het analyseren van de resultaten. En natuurlijk over de rol van de statistiek bij klanttevredenheidsmetingen. Ik kon deze kennis goed gebruiken bij het schrijven van mijn thesis, maar natuurlijk vooral bij mijn activiteiten voor Atos.’

Thesis als sluitstuk van de master

‘Elke student sluit zijn of haar masteropleiding af met een thesis. Dat is een proefschrift over een praktijksituatie in de eigen organisatie op basis van wat hij of zij heeft geleerd tijdens de studie.

De vraagstelling van mijn thesis luidde: ‘Welke factoren hebben een positieve invloed op de klanttevredenheid?’ Ik wilde deze vraag beantwoorden voor de klanten van Atos in Nederland. Met een focus op de opdrachtgevers bij onze klanten die verantwoordelijk zijn voor een servicecontract met Atos. Dit is ook de doelgroep van onze klanttevredenheidsmeting. Ik heb dit afgestemd met de manager binnen Atos die klanttevredenheid in zijn portefeuille heeft. Hij was enthousiast en direct bereid om de vervolgstappen van het onderzoek met hem bespreken.’

Bijdragen aan effectiviteit van eigen organisatie

‘Het onderzoek resulteerde in een aantal belangrijke conclusies. Deze bleken later volledig in lijn te zijn met de informatie in de kwaliteitssystemen die wereldwijd door Atos worden gebruikt. Het was voor mij belangrijk om vast te stellen dat de situatie in Nederland niet afwijkt van de generieke ideeën binnen Atos over klanttevredenheid. Voor buitenstaanders is het belang van deze uitkomst wellicht niet meteen duidelijk, maar voor Atos betekent dit dat onder andere de training van onze Nederlandse klantenteams kan worden gebaseerd op de corporate informatie. Anders dan we vaak op het eerste gezicht denken hoeven we die informatie en verbeterinitiatieven dus niet aan te passen aan de Nederlandse situatie. Voor Atos is dat belangrijk; zo draagt mijn onderzoek bij aan de effectiviteit en efficiëntie van mijn eigen organisatie.’

Overleg met mijn vrouw

‘De studiebelasting van de Master Kwaliteitsmanagement is zestien uur per week. Vier uur college en twaalf uur studie. Ik studeerde ‘s avonds en in het weekend, maar er waren ook studenten die hun ‘huiswerk’ geheel of gedeeltelijk onder werktijd konden doen. In mijn geval trok de studie een behoorlijke wissel op mijn privéleven. Dat werd tijdens de eerste module al snel duidelijk. Voorafgaand aan mijn besluit om de volgende modules te volgen, heb ik overlegd met mijn vrouw zodat ik me door haar gesteund wist.’

Deskundige gesprekspartner

‘De Master Kwaliteitsmanagement heeft mijn kennis over kwaliteitsmanagement vergroot. In combinatie met mijn zeventien jaar ervaring in een internationaal dynamisch bedrijf, voel ik me zelfverzekerd en benader ik vraagstukken vanuit een breder kader. Als het over veranderen en verbeteren van processen gaat, ben ik een deskundiger gesprekspartner geworden. Op dat terrein heb ik echt kennis toegevoegd aan Atos. Ik kijk dan ook met plezier terug op de opleiding.’

Thalja Lurz
Advies? 0418 682 938
Thalja Lurz zw
Twijfel je over de juiste opleiding?

Master Kwaliteitsmanagement

 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen

Vergelijkbare trainingen

Pluspunten van Incompany trainingen

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren. 
 • Overal - We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.