• (2 ervaringen)

Master Human Development

 • Verdiep je theoretische kennis over psychologie, organisatiekunde en HRM
 • Studeren in je eigen tempo met een modulaire opbouw
 • Veranker je kennis in de praktijk met gebruik van eigen casuïstiek
Aanmelden binnen 3 minuten!
Play
Afspelen

De training incompany volgen? Meer informatie

Overzicht

Voor een wetenschappelijke verdieping in je carrière

Voor wie?

De Master Human Development is een brede opleiding die bestaat uit verschillende specialisaties. Met de verschillende modules is deze opleiding interessant voor leidinggevenden, HRM- of HRD-professionals en organisatieadviseurs. En voor docenten, coaches, trainers en professioneel begeleiders. Je hebt een aantal jaren werkervaring en bent werkzaam bij een profit- of non-profitorganisatie.

Informatie omtrent COVID-19

Gelukkig worden de maatregelen rondom het coronavirus langzaam maar zeker versoepeld. Ons masteronderwijs valt onder het hoger onderwijs. Gedeeltelijke versoepeling voor klassikaal hoger onderwijs en universiteiten wordt momenteel onderzocht door de Rijksoverheid. Hierover wordt spoedig een besluit genomen. Tot die tijd wordt ons masteronderwijs online gegeven via een virtual classroom: www.sn.nl/opleidingen/virtual-classroom. We gaan er vanuit dat je in september weer klassikaal kunt starten met je masteropleiding. Schrijf je dus gerust in, want de opleiding gaat altijd door. Heb je nog vragen? Bel (0418) 682 800 of mail advice@schoutenuniversity.com. We zitten voor je klaar.

Download brochure - PDF

Je resultaten na Master Human Development

 • Je draagt de NVAO-geaccrediteerde titel Master of Arts
 • Je hebt de wetenschappelijke kennis om ontwikkeltrajecten op te zetten
 • Je kent de meest recente inzichten uit de psychologie, organisatiekunde en HRD
 • Je kunt praktijkinterventies wetenschappelijk onderbouwen
 • Je hebt je professionele vaardigheden verder ontwikkeld
 • Je bent een echte professional binnen jouw vakgebied
 • Je hebt toegang tot een uitgebreid alumni-netwerk
Programma

Dit ga je leren in Master Human Development

Jij wilt je beslissingen wetenschappelijk onderbouwen zodat je je vak nóg beter kunt uitoefenen. In deze masteropleiding ontwikkel je een brede kijk op Human Development. In de verschillende modules vertaal je de theorie naar de praktijk en reflecteer je volop op je eigen gedrag. De master bestaat uit 6 modules, praktijkonderzoek en een thesis. Je doorloopt deze master in minimaal 2,5 jaar en maximaal 5 jaar.

De master kent opstart momenten in januari, april en september. Na inschrijving wordt een persoonlijk studiepad met jou afgestemd die zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Organisatietheorie en strategisch HRM
 • Psychologie van mensen in organisaties
 • Onderzoek in organisaties
 • Leren en innoveren
 • Psychologie van verandermangement
 • Inleiding in conflictmanagement
 • Mediation
 • Evidence informed coaching
 • Teamcoaching en groepsinterventies

Programma

Intake

Doelstellend gesprek

In een persoonlijk gesprek met je studiebegeleider bespreek je jouw achtergrond, motivatie en wederzijdse verwachtingen. Je formuleert samen je leerdoelen en bespreekt op welke manier je de training het beste kunt volgen.

Programma

Collegedagen

Doordat de Master Human Development modulair is opgebouwd, kun je zelf jouw studietempo bepalen.

De opleiding bestaat uit een persoonlijk doelstellend gesprek, 6 modules met een minimale doorlooptijd van 2,5 jaar en 1 thesis.

Een mastermodule bestaat uit 7 collegedagen met een doorlooptijd van 14 weken. Je tijdsinvestering is circa 15 uur aan zelfstudie per week. Je kunt drie keer per jaar starten met de master: in januari, april en september.

Je kunt de modules maximaal 5 jaar combineren tot een complete master. Een complete master bestaat uit 60 ECTS: 48 ECTS voor de modules en 12 ECTS voor de thesis

Module 1 t/m 6, college 1 t/m 7: 

 • 1 collegedag van 09.30 tot 17.30 uur
Onderwerpen

Organisatietheorie en strategisch HRM

In deze basismodule krijg je inzicht in het functioneren van organisaties in relatie tot de omgeving, en in de ontwikkeling van de medewerker daarbinnen. Wij adviseren je om de Master Human Development met deze module te starten. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Psychologie van mensen in organisaties

Mensen bepalen het succes van een organisatie. Hun mogelijkheden om te kunnen omgaan met veranderingen, creatieve oplossingen te bedenken en samen te werken zijn daarbij cruciaal. In deze basismodule staan daarom de psychologische processen van de mens centraal. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Leren en innoveren

In deze specialisatiemodule staan de verschillende vormen van leren centraal. We kijken hierbij naar leren in verschillende contexten. Hoe kunnen we leren op de werkplek beïnvloeden? Hoe kan leren bijdragen aan innoveren? Hoe kun je het collectieve leren stimuleren? En wat zijn de mogelijkheden van digitaal leren? Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Psychologie en verandermanagement

Organisaties zijn constant in beweging. Dat vraagt om flexibiliteit, zowel van het management als van de medewerkers. In deze specialisatiemodule leer je welke inzichten, diagnostische instrumenten en aanknopingspunten belangrijk zijn bij organisatieveranderingen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Conflictmanagement (Mediator 1)

In deze specialisatiemodule krijg je inzicht in de verschillende conflicttheorieën en conflictgedrag. Combineer je deze module met de interventiemodule Mediation, dan ben je voorbereid op het officiële examen van het MNI. Hiermee kun je je registreren tot erkend mediator. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Mediation (Mediator 2)

Bij conflicten is mediation een effectief middel om partijen weer met elkaar in gesprek te brengen. Deze interventiemodule vormt samen met de specialisatiemodule Inleiding in conflictmanagement de door de MFN erkende basisopleiding tot mediator. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Evidence informed coaching

Veel organisaties zetten coaching in om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren. Deze module biedt een wetenschappelijk kader voor coaching. Daarnaast ga je aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde coachingsinterventies. Je leert dus niet alleen hoe coaching werkt, maar ook waarom. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Teamcoaching en groepsinterventies

Projectteams, managementteams, virtuele teams en groepen zijn belangrijke bouwstenen voor een organisatie. In deze interventiemodule leer je interventies te ontwikkelen die ervoor zorgen dat de teams in jouw organisatie effectieve besluiten kunnen nemen, conflicten kunnen hanteren, diversiteit leren benutten en zich als groep kunnen ontwikkelen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Professioneel adviseren

Organisatievraagstukken worden steeds complexer. Hoe bouw je als adviseur een constructieve relatie op met je opdrachtgever? Welke interventies passen bij de situatie? In deze interventiemodule krijg je inzicht in de verschillende rollen en fasen in het adviesproces. Je leert reflecteren op jezelf en past je inzichten toe in een adviescase. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Onderzoek in organisaties

In deze module staan de methodologie en de opzet van jouw thesis centraal. Je leert op een verantwoorde manier rapporteren over de bevindingen van jouw onderzoek. Je sluit de module af met jouw onderzoeksopzet voor de thesis. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen die tijdens de lesdagen aan bod komen, staat in de modulebeschrijving.

Masterthesis

Je voert zelf onderzoek uit onder begeleiding van jouw persoonlijke thesisbegeleider en schrijft een methodologisch verantwoorde masterthesis. Hierna ken je de verschillende benaderingen en technieken voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Je onderzoeksresultaten kun je bovendien schriftelijk en mondeling helder overbrengen.

Groepsgrootte

Deelnemers

De maximale groepsgrootte van deze masteropleiding is 20 deelnemers.

Afronding

Diploma

Elke module wordt afgerond met een toets, waarbij je het geleerde integraal op jouw eigen praktijk toepast. Bij voldoende resultaat ontvang je een deelcertificaat. Heb je jouw mastermodules én de thesis succesvol afgrond, dan ontvang je het getuigschrift Master Human Development en mag je de NVAO erkende mastertitel MHD voeren.

Docenten

Docenten

Schouten University of Applied Sciences werkt met verschillende hoogleraren, professoren en professionals met een brede praktijkervaring. Zo ben je altijd verzekerd van de meest actuele wetenschappelijke inzichten en trends binnen het werkveld. De Master Human Development heeft als wetenschappelijk coördinator Prof. Robert-Jan Simons, professor digitaal leren aan de Universiteit van Utrecht en eigenaar van Visie op Leren.

Investering

Investering

Master

Jouw investering in deze master bedraagt € 22500,00. Een losse mastermodule kost € 3.750,00. Hierover wordt geen btw berekend. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Studiemateriaal

De kosten voor het studiemateriaal zijn niet bij de prijs inbegrepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van je studieboeken (ca. € 125,00 per module). Voor de start van de module ontvang je een modulebeschrijving inclusief literatuurlijst. De kosten voor studiemateriaal staan ook niet vermeld op de factuur. Je kunt ze eventueel apart declareren bij je werkgever. Colleges zijn in het Nederlands. De literatuur kan naast Nederlands ook in het Engels zijn.

Arrangement

De kosten voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet tijdens de collegedagen, zijn bij de prijs inbegrepen.

Betaalwijze

Na ontvangst van je aanmelding versturen we de factuur. Deze dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan maar uiterlijk voor aanvang van de training/opleiding.

Ervaringen

Ervaringen

Schrijf jouw beoordeling

Beoordeling

Vul je volledige naam in
Vul een correct emailadres in

Locatie

Wat zijn je ervaringen

Klantverhaal

Jeroen over de Master Human Development

Jeroen de Boer (44) zat midden in een grote reorganisatie. De teammanager brug- en sluisbediening van Waternet was betrokken bij de ontwikkeling van teams tijdens het verandertraject. Daarbij had hij oog voor de rol van de mens. Hij kon zijn werk niet theoretisch onderbouwen; hij deed het op gevoel.

Daar wilde Jeroen verandering in brengen. Hij schreef zich in voor een module van de Master Human Development: Psychologie van organisatieveranderingen. Later besloot hij de complete masteropleiding te volgen.

Reageren op veranderingen

‘Een belangrijke vraag van deze module was: wat doen veranderingen in organisaties met mensen? Dat vond ik interessant. Organisaties zijn door mensen gebouwd. Maar hoe reageren mensen als hun organisatie verandert?’

De hele masterstudie

‘Inmiddels heb ik alle zes modules van de masterstudie Human Development gedaan en ben ik in het bezit van de mastertitel MHD. Dat was ik aanvankelijk niet van plan, maar de mensen van Schouten & Nelissen hebben me geïnspireerd om de hele masterstudie te doen.

Dat deden ze door persoonlijk contact te houden. Ze dachten met me mee en kwamen met adviezen die pasten bij mijn ambities. Tijdens mijn studie ben ik team- en programmamanager geworden bij Waternet. Ik heb drie teams die stuk voor stuk in een reorganisatie zitten.’

Onderzoek voorkomt onrust

‘Dankzij mijn verworven kennis kan ik nu wetenschappelijk onderzoek doen naar organisatieveranderingen. Ik kan een verantwoorde methode kiezen en de onderzoeksresultaten in een juist perspectief plaatsen. Daardoor kan ik me ook inleven in de medewerkers tijdens een veranderproces.

Ik begrijp wanneer ze zich ongemakkelijk kunnen gaan voelen en kan daarop anticiperen. Zo voorkom ik onrust. Dankzij verantwoord onderzoek begrijp ik ook waarom medewerkers moeite kunnen hebben met nieuwe werkvormen. En waarom een aantal van hen wil vasthouden aan oude manieren van werken.’

Wennen aan de nieuwe situatie

‘Een treffend voorbeeld is de verhuizing van de brug- en sluiswachters. Die mensen werkten van oudsher op locatie, dus bij de bruggen en sluizen. Maar Waternet is bezig hen naar een centraal kantoor te verhuizen. Die beweging is al een tijd gaande.

Voor de mensen is dat een megaverandering. Ze zien de brug of sluis voortaan alleen nog op een beeldscherm. Bovendien raken ze hun zelfstandigheid en hun vertrouwde plek kwijt.’

Oude manier van werken

‘Verder worden ze uit de familiaire cultuur gehaald waarin ze elkaar de hand boven het hoofd hielden en zaken afschermden voor de boze buitenwereld. De brug- en sluiswachters klampen zich vast aan oude gewoonten. Maar als je dat toelaat, nemen ze die oude manier van werken mee. Dat willen we niet. Ik heb geleerd hoe ik hiermee kan omgaan.’

Vergroot veranderbereidheid

‘In mijn onderzoek heb ik vastgesteld dat de veranderbereidheid van medewerkers, teamleaders en managers bij Waternet positief is. Er is ruimte om die veranderbereidheid te optimaliseren. Waternet kan dit doen door te investeren in het vergroten van de betrokkenheid en de kennis.

Hieronder geef ik aan waar de mogelijkheden liggen voor de medewerkers, teamleaders en managers. Het gaat er hierbij om het vergroten van de bereidheid om met andere methodes te werken ten behoeve van de digitalisering binnen Waternet.’

Investeren in kennis en ervaring

‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat we zelf de veranderbereidheid van de medewerkers kunnen vergroten. Namelijk door te investeren in de kennis en ervaring die ze nodig hebben om de verandering te implementeren. Daarom hebben we de medewerkers een cursus leanmanagement en een stukje over zelfsturende teams aangeboden.

Na overleg met het MT kregen alle lagen in de organisatie deze cursus aangeboden, maar dan wel op het niveau dat bij hen paste. De managers kregen een blackbelt cursus, de teamleiders een blue belt en de medewerkers een orange belt. De managers kunnen dankzij deze training in gesprek blijven met de medewerkers en laten zien dat ze betrokken zijn bij de uitvoering van de verandering.’

Kleinere interventies hebben ook impact

‘Het is niet alleen zaak om te anticiperen op grote veranderingen. Dat geldt ook voor kleinere interventies. Die kunnen ook veel impact hebben. Zoals gezegd stappen wij over op lean werken. Dat is zo’n kleinere interventie. Het klinkt zo bekend dat je geneigd bent om de impact te onderschatten.

Toch kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Mensen worden uit hun dagritme gehaald, uit hun comfort. Ze worden geconfronteerd met Engelse termen en zijn bang dat ze niet meer mee kunnen. Dergelijke zaken zijn uitgebreid besproken tijdens de colleges die ik heb bijgewoond.’

Voorkom dat ze afhaken

‘Tijdens mijn masterstudie ben ik me gaan realiseren dat ik onze medewerkers meer moet meenemen op de reis die ze gaan maken. Anders loop ik het risico dat ze afhaken. Dat doe ik door in te spelen op hun betrokkenheid, kennis en ervaring.

Ik breng hen bijvoorbeeld in contact met medewerkers van stakeholders die ook zijn overgestapt op lean werken. Zij vertellen over hun ervaringen. Dat brengt de acceptatie dichterbij. Ik heb gemerkt dat dit de sfeer onder de medewerkers ten goede kwam.’

Masterthesis over de menselijke factor

‘Aan het eind van mijn studie heb ik een masterthesis geschreven over de menselijke factor tijdens veranderingen. Ik werd begeleid door professor Tijs Besieux. Hij doceert Arbeids- en Organisatiepsychologie en Opleidingskunde.

Mijn onderzoeksvraag luidde: welke variabelen moet je beïnvloeden als je een verandering tot een succes wilt maken? Daarbij ging het om de menselijke factor. Mijn belangrijkste conclusie was dat de betrokkenheid van het management bij de medewerker tijdens een verandering moet worden vergroot.’

Weten wat er speelt

‘De medewerkers moeten sterker voelen dat het managementteam inclusief de directie weet welke verandering er speelt. En wat deze betekent voor de medewerkers. Dat is cruciaal omdat medewerkers het meemaken dat het MT veranderingen bedenkt en implementeert en vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag. De medewerkers moeten het daarna zelf uitzoeken.’

Gevoel is stuurbaar

‘Uit mijn onderzoek blijkt dat dit inderdaad speelt. Medewerkers kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, maar daar valt ook wel eens iets op af te dingen. Er zijn organisaties die negatieve gevoelens proberen tegen te gaan en zelfs te voorkomen. Het gevoel van de medewerkers is namelijk stuurbaar!

Een voorbeeld: Waternet gaat net als andere organisaties richting zelfsturende teams. Als het om deze nieuwe werkvorm gaat, voelen veel medewerkers zich alleen gelaten door de directie. Maar de laatste tijd verbetert dit. De directie heeft meer aandacht voor de medewerkers. Ze laat zien dat ze weet wat er gaat gebeuren. En dat ze op de hoogte is van het verloop van het veranderproces.

Ze laat ook merken dat ze weet hoe lastig het kan zijn voor de medewerkers. Dat ze begrijpt dat niet alles meteen goed gaat, maar dat ze ervan overtuigd is dat het gaat lukken. Met zo’n houding voorkomt de directie een heleboel negativiteit.’

Volwaardige gesprekspartner

‘Terugkijkend op mijn masterstudie Human Development constateer ik dat ik meer inzicht heb gekregen in de impact van interventies op de medewerkers en de organisatie. Ik kan mijn gevoel beter verwoorden. De directie neemt mijn kennis serieus en beschouwt me als een volwaardige gesprekspartner.’

Thalja Lurz
Advies? 0418 682 938
Thalja Lurz zw
Twijfel je over de juiste opleiding?

Master Human Development

 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen
 • Erkenningen en lidmaatschappen

Vergelijkbare trainingen

Pluspunten van Incompany trainingen

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

 • Efficiënt - Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
 • Hoog rendement - De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
 • Borging - We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
 • Altijd - Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren. 
 • Overal - We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.