Communicatie en samenwerken


  • Inzicht in communicatiestijl, sterke punten en de ruimte voor verbetering
  • Leren luisteren en waarnemen, tactvol communiceren en de dialoog aangaan
  • Sterker overkomen en situaties beter naar je hand zetten

Een optimale samenwerking hangt af van de sociale samenwerking, kennisdeling en -creatie. Dat betekent de juiste mensen bij elkaar zetten en een collectieve ambitie en teamidentiteit creëren. Dit zorgt voor een teamcultuur waarin medewerkers elkaar stimuleren eigenaarschap te nemen en plannen en ideeën uit te voeren. Samenwerken is een dynamisch proces, gedrag werkt besmettelijk. De dialoog aangaan is het uitgangspunt voor samenwerken.

Klanten waar wij trots op zijn:

Opleidingen en trainingen communicatie en samenwerken


Populaire trainingen communicatie en samenwerken


Met een duidelijke visie krijg je alle neuzen dezelfde kant op én geef je vleugels aan het team.

Anje-Marijcke van Boxtel, directeur Coaching bij Schouten & Nelissen

Meer over communicatie en samenwerken in je organisatie


Advies nodig?


Wij willen je zo goed mogelijk helpen. Bel voor advies of vul het contactformulier in. Ons adviesteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Wat is goede communicatie?


Wat is goede communicatie?
Iedereen communiceert voortdurend. Dat komt omdat iemand continu een indruk achterlaat op iemand anders. Maar het begint al met symbolen. Een heel mooi voorbeeld zijn de rooksignalen die de verschillende indianen gebruikten. Zo konden zij op een afstand al heel gemakkelijk een andere stam waarschuwen voor een aankomende bedreiging. Communicatie is het uitwisselen van signalen tussen levende wezens. Je communiceert dus met elk woord dat je zegt, elke gezichtsuitdrukking die iemand anders interpreteert, of de mail die je schrijft. Maar het loopt natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Soms ontstaat er ruis en komt de boodschap niet helemaal aan.

Het gaat hier dus over elke boodschap die je door middel van gesproken en/of geschreven woord, symbolen, tekeningen en/of andere indrukken wil overbrengen aan iemand anders. Dat kan één individu zijn, maar dat kan ook een hele groep zijn. Het is een echte kunst om de juiste strategie en gesprekstechnieken te hanteren. Daarom is het zelfs een academische discipline geworden. Jaarlijks studeren er veel communicatiewetenschappers af. Zij adviseren bedrijven, goede doelen, politieke partijen en vele anderen in hoe zij hun boodschap het best kunnen overdragen aan de gewenste doelgroep.

Waarom is goede communicatie belangrijk?
Communicatiewetenschappers, -strategen, woordvoerders, marketeers, directeurs en politici zijn dan ook altijd op zoek naar hoe zij hun boodschap kunnen overbrengen aan hun doelgroep zonder dat hier ruis op komt te zitten. Managers zoals Elon Musk zijn niet zomaar ook meester in gesprekstechnieken. Het zijn echte meesters van de vertelkunst geworden. Hun communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en dat komt omdat ze één ding goed beseffen: als ik er niet in slaag mijn boodschap goed over te brengen, dan zal ik mijn doel niet bereiken.

Het gaat dus veel verder dan wat je zegt. Hoe je iets zegt is minstens even belangrijk. Daarnaast moet je beseffen dat communiceren niet alleen verbaal is, maar dat deze ook non-verbaal kan zijn. Het goed beheersen van gesprekstechnieken is belangrijk. Afhankelijk van het moment ga je ook anders reageren. Hoe communiceer je over de emoties of de agressies die op de werkvloer heersen met je collega’s? In ieder geval anders dan wanneer een directeur zijn raad van bestuur probeert te overtuigen van zijn actieplan om de organisatie te hervormen. Zelfs de grootste stotteraar kan overtuigend presenteren als hij de juiste communicatie skills heeft aangeleerd. En goed communiceren, daar ben je niet per se mee geboren. Maar iedereen kan wel de juiste communicatieve vaardigheden aanleren.