Download Onderzoeksrapport Vitality Connected

Het draait niet alleen om langer werken of een hogere productiviteit, maar ook te kunnen en willen bijblijven bij alle ontwikkelingen die mens en arbeid raken. Inzetbaar zijn tot en met je 67e is belangrijk, maar niet voldoende: passie en energie zijn onontbeerlijk om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren. Vitale medewerkers die vanuit een goede balans met passie en energie werken, maken het verschil. Wij deden onderzoek onder 1.769 respondenten uit werkend Nederland.