Zorgen voor vitaliteit en veerkracht


Uit wetenschappelijk onderzoek van Schouten & Nelissen blijkt dat ruim 40% van alle medewerkers structureel werkstress ervaart. En 34% van werkend Nederland loopt risico op een burn-out. Een beetje stress kan helemaal geen kwaad. Bovendien zijn er veel meer aspecten die een burn-out veroorzaken. Wij doen onderzoek binnen organisaties en geven inzicht in de aspecten die een rol spelen bij burn-out. Met tal van trainingen en interventies zorgen we voor (mentaal) vitale en veerkrachtige medewerkers!

Onze oplossingen zijn bewezen effectief. Niet voor niets zijn we door het ministerie van SZW aangewezen als dé partner om werkstress binnen organisaties op te lossen.

Krijg inzicht in aspecten van vitaliteit


De mate waarin medewerkers talenten kunnen inzetten, ontplooiingsmogelijkheden hebben, invloed hebben op de invulling van hun werk en autonoom kunnen opereren. Het zijn slechts een paar voorbeelden van aspecten die zorgen voor vitale en veerkrachtige medewerkers. Wij doen onderzoek naar de mate waarin deze aspecten invloed hebben op vitaliteit in organisaties.

Trainingen die stress reduceren
Vergroot veerkracht en zorg voor meer werkplezier


We verzorgen tal van trainingen die stress reduceren. Onze trainingen zijn bewezen effectief. Niet voor niets zijn we door het ministerie van SZW aangewezen als dé partner om werkstress binnen organisaties op te lossen.

Activatieprogramma's


Wij helpen organisaties bij het opstellen van beleid over vitaliteit en employability. We maken medewerkers vitaler, veerkrachtiger en sterker met doelgerichte activatieprogramma’s en gerichte interventies.

Een goede balans tussen werk en privé draagt niet alleen bij aan duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van medewerkers, maar verbetert ook de creativiteit, innovatiekracht en prestaties van organisaties.

Dr. Jessica van Wingerden, directeur Schouten Research
Schouten & Nelissen

Klanten waar wij trots op zijn:

Advies nodig?


Wij willen je zo goed mogelijk helpen. Bel voor advies of vul het contactformulier in. Ons adviesteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vitaliteit


Vitaliteit is een relatief nieuw idee. Niet dat het niet bestond, want het is gewoon iets dat bij het leven hoort. Het werd alleen niet erkend als een proces waar je invloed op kunt uitoefenen. 

Het is het idee dat mensen beter functioneren als ze zich goed voelen. Mensen zijn geen robots die ‘s ochtends opstaan, zich naar hun werk begeven, en dan vanzelf optimaal functioneren. Om dat laatste gaat het: hoe functioneert iemand op het werk? En is dat iets waar de werkgever invloed op kan uitoefenen?
 
Een prettige sfeer op het werk maakt dat mensen er met plezier naartoe gaan. Ieder mens wil serieus genomen worden. Ook wil ieder mens het gevoel hebben zinvol werk te doen. Het blindelings uitvoeren van bepaalde opdrachten leidt tot afstomping. Het niet gehoord, gezien en opgemerkt worden leidt tot stress en een burn out, en daardoor tot ziekteverzuim. Het niet optimaal ontwikkelen van de eigen capaciteiten is zonde. Als mensen talenten hebben, en iedereen heeft talenten, dan zou de werkgever er goed aan doen deze op te merken en er gebruik van te maken. Scholing en uitdaging zijn sleutelwoorden. Essentieel is ook dat het om maatwerk gaat: je kunt iemand wel naar school sturen, maar als de motivatie ontbreekt is het niet productief.

Het is geen utopie. Ook zijn er geen dure middelen voor nodig terwijl het wel veel oplevert, zoals het voorkomen van ziekteverzuim. Wat is er dan voor nodig? Vitaliteit komt niet vanzelf. Zoals met zoveel dingen is het vooral een kwestie van inzicht. Begrip voor het feit dat iedere werknemer een compleet mens is. Die vooral respect nodig heeft, maar dan wel echt respect. Kijken naar een individu: hoe gaat het en wat kan beter? Wat heeft deze persoon nodig? Wat geeft deze persoon de kracht elke ochtend uit bed te komen? Waar gaat het fout en is er het risico van een burn out? Als mensen niet helemaal lekker in hun vel zitten, proberen ze de stress te compenseren door eten, drinken, roken of andere slechte gewoonten. Dat weten we allemaal. Het is niet per se zo dat iemand dan niet goed functioneert op het werk. Het omgekeerde is in zekere zin wel het geval. Als mensen op de werkvloer gemotiveerd zijn, zijn ze ook geconcentreerd. Respect creëert respect. Een ontspannen sfeer bevordert samenwerking. Humor lost vaak meer op dan conflict. 

Een gevaar van het aansturen naar een vitale werkomgeving is moralisme. Het is goed om zich daarvan bewust te zijn, zodat het kan worden vermeden. Waar het om gaat is ruimte creëren waarin mensen zelf mogelijkheden kunnen oppakken. Iedereen wil groeien en leren. Vitaliteit maakt daarvan gebruik.