Schouten & Nelissen Competentiemodel

Wij richten ons op de gedragscompetenties. Onze experts hebben deze benoemd en in een overzicht geplaatst. Zo zie je al snel of je ‘in een specifiek hoekje’ zit, of dat je competenties meer allround zijn. Wil je bepaalde competenties versterken? Dat kan. Bij elke training benoemen we de competenties die je in die specifieke training ontwikkelt. Direct trainingen zoeken op competentie.

Competentiemodel

Wat zijn competenties?

Competenties zijn specifieke, persoonsgebonden eigenschappen die tot uiting komen in succesvol gedrag. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld: neem je snel het initiatief of kijk je liever de kat uit de boom? Beiden zijn positief noch negatief, maar komen in bepaalde situaties beter tot hun recht dan in andere. Competenties bepalen of je geschikt bent voor een specifieke functie en of je past binnen een bepaalde organisatiecultuur.

Jouw persoonlijke kracht

Competenties zijn te verdelen in twee groepen. Competenties op basis van kennis en ervaring, bijvoorbeeld hoe je met een specifiek programma kunt omgaan. En competenties op basis van gedragsbekwaamheden, denk hierbij aan analytisch vermogen of zorgvuldigheid.

Beide zijn per persoon anders. Daarmee vormen ze de basis van jouw persoonlijke kracht.

competentiemodel