Leiderschap en management


  • Op alle niveaus in een organisatie wordt leiderschap gevraagd
  • Deze ontwikkeling vraagt een nieuwe dynamiek tussen leiders en volgers
  • Traditioneel leiderschap heeft zijn beste tijd gehad

Organisaties zijn netwerken waarin leiders sturen op zelfsturend vermogen, versneld ontwikkelen, verbinding en creativiteit van professionals. In veel organisaties is er een mismatch tussen huidige en benodigde leiderschap skills. Dit blokkeert innovatie en wendbaarheid in je organisatie.

Klanten waar wij trots op zijn:

Opleidingen en trainingen leiderschap


Schouten & Nelissen biedt diverse opleidingen en trainingen voor alle niveau's van leiderschap. Zowel voor startende leidinggevenden als ervaren managers.

Populaire leiderschapstrainingen


Wij helpen organisaties de transitie te maken van traditioneel leiderschap naar nieuw leiderschap.

Janneke Schenning, Director Schouten University of Applied Sciences
Schouten & Nelissen

Meer over leiderschap in je organisatie


Innoverende organisaties en hun leiders durven risico te nemen, te experimenteren en te leren van fouten. Daarmee creëer je als leider een creatieve en verfrissende werkomgeving en zorg je voor vertrouwen in de toekomst. 

Advies nodig?


Wij willen je zo goed mogelijk helpen. Bel voor advies of vul het contactformulier in. Ons adviesteam neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Leiderschap


Leiderschap is meer dan baas spelen over lager geplaatste medewerkers van een organisatie. In essentie is het een proces waarbij iemand een groep mensen inspireert, beïnvloedt, stuurt om een bepaald (vooraf bepaald) doel te bereiken. De belangrijkste taken van leiders zijn doorgaans het nemen van beslissingen, het ontwikkelen van relaties, het beïnvloeden van mensen en het zoeken naar en voorzien in informatie. Leiders hebben dus taakgerichte en relatiegerichte taken.

Heel vaak zegt men dat managers leider zijn. Maar het is niet omdat iemand een goede manager is, dat die persoon per definitie goed leiding geeft. In essentie is er een belangrijk verschil tussen managen en leiden. Management is meestal een doordacht, geïnformeerd proces dat zich vooral richt op de technische aspecten van het geven van leiding. Je kunt het dus rationeel noemen. In de literatuur wordt bij “leiderschap” juist niet deze rationele punten bedoeld, maar eerder de persoonlijke aspecten. Leidinggeven gaat dus over het beïnvloeden van het gedrag van je medewerkers om zo de prestaties te verbeteren en iedereen richting het gewenste doel te laten bewegen. Dat een leidinggevende op een juiste manier de organisatie leidt is belangrijk. Het management van de organisatie dienst zich dus niet enkel bezig te houden met de technische beslissingen (wat is nodig voor het bedrijf?) maar ook met de persoonlijke (hoe zorg ik ervoor dat iedereen voor de volle 100% voor eenzelfde doel gaat?). 

Om de leidinggevende te helpen hebben tal van onderzoekers, gespecialiseerd in het domein management, de leiderschapsstijlen in kaart gebracht. Een bekende theorie is “situationeel leiderschap” dat vier leiderschapsstijlen onderscheidt: de directieve stijl, de coachende stijl, de participerende of ondersteunende stijl en de delegerende stijl.

Voor een leidinggevende is het belangrijk dat hij of zij goed aanvoelt welke leiderschapsstijl wanneer in te zetten. Door de juiste inschattingen te maken, kan de manager het team motiveren. Zo weet de directeur uiteindelijk alle neuzen in dezelfde richting te zetten en de doelstellingen van de organisatie zo efficiënt mogelijk te behalen. Leidinggeven gaat dus veel verder dan zeggen wie wat moet doen. Het komt erop aan elke medewerker binnen de organisatie goed te kennen, te weten wat de motivatie is van die persoon en hoe die het team het beste versterkt. Door deze analyse goed te maken, weet de directeur elke medewerker te waarderen. Deze waardering wordt gevoeld op de werkvloer en zal ervaren worden als een directeur die luistert naar zijn personeel. Hierdoor weet een baas een hecht team te smeden dat zelfs moeilijke beslissingen en uitdagingen samen zal trachten te doorstaan.